Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Centrale Carnavals Vereniging

SCHOENLAPPERSLAAND 

Commissies

Vacatures

CCV Schoenlapperslaand heeft verschillende vacatures beschikbaar. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, neem dan contact op met: [email protected]

Commissie builtjesactie

Sinds de oprichting in 1968 wordt jaarlijks een collecte gehouden door CCV Schoenlapperslaand. Velen zullen deze collecte kennen onder de noemer ‘Builtjesactie’. Sinds enige jaren heeft het echte builtje met de daarbij horende collecte aan de deur plaatsgemaakt voor deze machtigingskaart. Het uiterlijk verandert maar het doel blijft gelijk; met de opbrengst willen we aandacht geven aan hen die snel en gemakkelijk vergeten en overgeslagen worden. De opbrengst van deze collecte gaat naar de jeugd, landurig zieken, ouderen en gehandicapten in Waalwijk.

Dit doen we o.a. door de fruitmanden, carnavalsactiviteiten voor ouderen en gehandicapten en de jeugdraad. Dus geef met gulle hand!

Commissie carnavalskrant

De Schoenlapper is de jaarlijkse uitgave van de carnavalskrant, die een aantal weken voor carnaval op de mat valt. In deze krant vindt u alle (achtergrond)informatie over carnaval in Waalwijk. Deze commissie verkoopt de advertenties en verzorgt samen met MAL Reclame de opmaak van de krant. Download hier de krant van 2019.

Ook interesse in een advertentie? Neem contact op via [email protected]

Commissie club van 111

Deze commissie is steeds op zoek naar nieuwe sponsoren die toe willen treden tot de Club van 111. U kunt CCV Schoenlapperslaand op verschillende manieren sponsoren, wat ten goede komt aan het gemeenschappelijke doel; carnaval voor iedereen. Interesse? Neem contact met ons op.

Commissie evenementen

Deze commissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de volgende openbare evenementen:

Installatiebal (zaterdag dichtst bij 11 november) - Tijdens deze avond wordt de stadsprins en zijn gevolg geïnstaleerd.

Prinsentref - Buitenstadse (prinsen)verenigingen komen op bezoek bij onze stadsprins.

Sluitingsbal (2e zaterdag na carnaval) - Tijdens deze avond wordt afscheid genomen van de stadsprins en zijn gevolg en van carnaval. Ook worden de prijzen van de optocht uitgereikt.

Commissie fruitschalen

Ieder jaar voorafgaand aan de carnaval worden langdurig zieken in Waalwijk verblijd met een fruitmand. Deze commissie verzorgt de fruitmanden en brengt deze ook rond. Ook u kunt iemand opgeven die een opkikkertje kan gebruiken. U kunt naam en adres sturen naar fruitschalen@schoenlapperslaand.nl

Commissie gehandicaptenbal

Op carnavalszaterdag vind het gehandicaptenbal plaats. Een carnavalsfeest voor de gehandicapte en mindervalide medemens. Deze commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van deze middag.

Commissie jeugd

De jeugdraad is een belangrijk onderdeel van CCV Schoenlapperslaand om kinderen te enthousiasmeren voor carnaval. Deze commissie staat dan ook volledig in het teken van het formeren van de jeugdraad en het begeleiden van deze groep kinderen zowel voor, tijdens als na carnaval.

Op dit moment zijn wij op zoek naar nieuwe commissieleden.

Voor meer informatie mailt u naar: [email protected]

Commissie merchandising

Deze commissie houdt zich bezig met het visualiseren van de Schoenlapperiaanse driekleur in Waalwijk. Dit doen ze o.a. door het verkopen van rood-geel-blauwe merchandising, maar ook door het enthousiasmeren van ondernemers in Waalwijk om bijv. de Schoenlappersvlag neer te hangen in de periode van carnaval.

Commissie Okkerianen Schoenlapperslaand - COS

De commissie heeft als doel om diegene die onderscheiden zijn met D'n Okke van verdienste, en daarmee zijn toegetreden tot de Orde der Okkerianen, separaat te informeren over de activiteiten georganiseerd uit hoofde van CCV Schoenlapperslaand.

Commissie optocht

De optocht in Schoenlapperslaand vindt altijd plaats op carnavalszondag. De bonte stoet van praalwagens en loopgroepen van zowel volwassenen als jeugd vertekt om 14.11 uur vanaf de Stationstraat (ter hoogte van Café 't Spykerke). Aankomst op het Raadhuisplein omstreeks 16.00 uur.

De route is als volgt: Stationstraat - Irenestraat - Wilhelminastraat - Vredesplein (langs Antoniushof) - Victoriestraat - Mgr. Zwijsenstraat - Oranjeplein - Prof. Nolenslaan - Dr. Schaepmanlaan - Europaplein - Grotestraat - Raadhuisplein.

Prijsuitreiking: jeugd - gelijk na de optocht, volwassenen - tijdens het Sluitingsbal 2 weken na carnaval op zaterdagavond.

Heeft u interesse om de optocht te ondersteunen als verkeersregelaar of jurylid? Neem dan contact met ons op.

Download hier het inschrijfformulier en het optochtreglement voor de optocht op 23 februari 2020.

Vraag om meer informatie

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt voor uw informatieaanvraag. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.